• rtr

OEM 5119606 bilen “Fiat Case New Holland” üçin traktor debrýus ussasy silindr

OEM 5119606 bilen “Fiat Case New Holland” üçin traktor debrýus ussasy silindr

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş:

Tormoz ussasy silindr “Fiat” traktorlarynda ulanylýar -.Bölümi adaty däl, ýöne gowy hilli.OEM belgisi 5119606. Ak sink örtükli demir guýulýar.Köp “Fiat” modellerine laýyk gelýär: 90 & 94 seriýasy, suw howdany çüýşesi, 32.5mm urgy.Bu önümiň salgylanma belgileri barada aýdylanda bolsa, olar 5119606 we 5150299. Aýratyn modeller barada internetde barlap bilersiňiz ýa-da has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Size hyzmat etmekden hoşal.

Fitnes:

Fiat

90-njy seriýa
115-90, 115-90DT, 130-90, 130-90DT, 140-90, 140-90DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 70-90DT, 80-90DT
94-nji seriýa
72-94DT, 82-94DT
M seriýa
M100, M115, M135
Serieseňiji
F100Dal, F100Fino, F110, F115, F120, F130, F140

Ford Traktor

8430 8630 8830

Täze Gollandiýa

180-90 DT, 70-90 DT, 140-90 DT, 115-90, 160-90, 115-90 DT, 160-90 DT, 130-90, 80-90 DT, 180-90, 82-94 DT , 130-90 DT, 140-90, 72-94 DT

1

  Kompaniýanyň tertibi

factory

Quzhou Hipsen Awtoulag Bölümleri Ltd (gysgaça "HBS")hasaba alnan maýasy 5 million ýuana bolan 2015-nji ýylda döredildi.Biz gözleg we ösüş ukybyna eýe bolan kärhana, gurluşyk meýdany 3000 inedördül metr.

Her aý tormozyň proporsional klapanlary, tormoz ussasy silindrleri, tormoz hasaplaýjylary we gidro-güýçlendirijiler ... we ş.m. ýaly 300K-dan gowrak disk tormoz gurnamalaryny öndürýäris.

Zawodymyz

Our önümleri hil derejesinde gaty durnukly yzygiderlilik we amatly çykdajy sebäpli dünýäden meşhur.Uzak möhletleýin ösüş prosesinde, “Ford OtoSan”, “Polaris”, “Electra Meccanica Vehicle” (Kanada), REE, Cardone we ş.m. ýaly 100-den gowrak abraýly müşderi bilen durnukly we uzak möhletli gatnaşyklar ýola goýuldy.

Biziň wezipämiz “Sürüji howpsuzlygynyň goragçysy".Kärhanamyzyň ruhy "Bilelikde işlemek, has gowulaşmak üçin çalyş", Hytaýda iň gowy tormoz böleklerini öndüriji bolmak üçin netijeliligimizi we bäsleşigimizi ösdürmäge synanyşarys.

1636546019(1)

Hyzmatdaşymyz

Üstünliklerimiz

partner

1. Ygtybarly hilli önümler abraýly müşderiler tarapyndan saýlanýar.
2. ISO / TS16949 spesifikasiýasyna önümçilik liniýamyzda OEM / ODM SOP.
3. In engineener toparymyzdan hünär usuly goldawy.
4. Saýlawlaryňyz üçin gidrawliki we elektrik tormozlarynyň doly görnüşi.
5. Tekst önümlerinden täze sargytlar tassyklanandan soň 20 ~ 30 gün bilen çalt gurşun wagty.
6. Biz Kuuzhou, Ningbo we Şanhaýyň iň uly umman portlarynyň golaýynda ýerleşýäris, bu portlara içerki ýük daşamak üçin amatly (300 mil töweregi ulag sürýär).

1632907233(8)

1-nji sorag.Bahany nädip alyp bilerin?
Ölçeg, material, mukdar we başgalar ýaly talaplaryňyz bilen habarlaşmagyň ýoluny aýdyň.

2-nji sorag.Töleg möhleti näme?
T / T, L / C, Western Union we ş.m.Adatça önümçilik meýilnamasy üçin 50% goýum we iberilmezden öň balans talap edilýär.

3-nji sorag.Nädip nusga alyp bilerin?
Köpçülikleýin önümçilige başlamazdan ozal size nusgalary hödürläris.

4-nji sorag.Hiliňize gözegçilik nähili?
TS16949 we düzgünlerimiz aşakdaky ýaly işleýäris.

微信图片_20211123144847

5-nji sorag.Getirmegiň wagty nähili?
Harytlar, adatça, tölegiňizden soň 30-60 günüň içinde gutarýar.

Ajaýyp bir zat gelýär

Bu ajaýyp bolar!Taýýar bolanda bilmek üçin ýazylyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň