• rtr

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

Kompaniýanyň tertibi

“Quzhou Hipsen Trading Parts Co., Ltd.” hasaba alnan maýasy 5 million ýuana 2015-nji ýylda döredildi.Gözleg we ösüş ukyby, önümçilik we marketing bölümi bolan kärhana.Gurluşyk meýdany 3000 inedördül metr bolan “Quzhou Hipsen Vehicle Parts Co., Ltd.” (gysgaça “HBS”) atly zawod bar.

Her aý tormozyň deňeşdirilen klapanlary, tormoz ussat silindrleri, tormoz hasaplaýjylary we ş.m. ýaly 300 müňden gowrak disk tormoz gurnamalaryny öndürýäris ...

factory

HYZMATLAR

Hünär hyzmatlaryny hödürläris
üçinGidrawlik tormozBölekler

HBS kompaniýasy Zhejiang welaýatynyň (Hytaý) gündogarynda - Kuuzhou şäherinde ýerleşýär.Iň ýakyn port Ningbo & Şanhaý bolup, transport gaty amatly.Indi 50-den gowrak işgärimiz bar, bu 8 tehnik we 5 QC işgäri.

Gidrawlik tormoz bölekleri, Awtoulag üçin gidro-güýçlendirijiler, Master silindr, motosikl we ATV, UTV we gurluşyk tehnikasy we oba hojalyk enjamlary üçin tormoz bölekleri üçin hünärli hyzmatlary hödürläris.

Döredileli bäri kompaniýa hemişe "müşderi ilki, hil ilki, innowasiýa we bitewilik hyzmaty" ýörelgesini ýöredýär.Kompaniýa, müşderiler bilen hyzmatdaşlygyny giňeldip, dürli sergilere giňden gatnaşýar.

Zawodymyz

Şol bir wagtyň özünde, önümlerimiz durnukly hil we amatly çykdajy derejesi sebäpli müşderilerde meşhur.Uzak möhletleýin ösüş prosesinde kompaniýa 100-den gowrak daşary ýurtly müşderi bilen durnukly we gowy hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy we olaryň köpüsi Europeewropadan we Demirgazyk Amerikadan, käbir meşhur kompaniýalar: Kardon, Wilwud we ş.m.

Önümiň doly görnüşi bilen, ähli satyn alyş talaplaryňyzy kanagatlandyryp bileris.Çalt eltip bermek bilen täze sargytlar tassyklanandan soň 30-40 gün dowam eder."Bilelikde işläň, has gowulaşmaga çalyşyň" kärhanamyzyň ruhy bilen, Hytaýda iň gowy tormoz böleklerini öndüriji bolmak üçin netijeliligimizi we bäsleşigimizi ösdürmäge synanyşarys.

aboutimgiri
aboutimg (1)
laboratory
abouimt